Zakres usług

Wycena lokali mieszkalnych

Na wartość lokali mieszkalnych wpływa wiele czynników. Liczy się piętro, na którym znajduje się lokal, lokalizacja, wysokość czynszu i wiele innych czynników.

Wycena spółdzielczych własnościowych praw do nieruchomości

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest jedną z form korzystania z lokalu spółdzielczego.  Jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wartość określona na podstawie położenia, stanu prawnego, przeznaczenia, sposobu korzystania, oraz innych czynników mających wpływ na wartość.

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych  

Wycena budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, a także nasadzeń w postaci drzew oraz innych roślin od momentu zasadzenia lub zasiania.

Wycena lokali usługowych

Wartość lokalu najczęsciej określona jest w podejściu dochodowym.Szukaj